Plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011


      Bazując na danych demograficznych oraz propozycjach szkół Zarząd powiatu Węgrowskiego określił w drodze uchwały plan naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011:
Licea Ogólnokształcące : 18 oddziałów – 540 uczniów, w tym:
1)I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie (ul.  Adama Mickiewicza 3) – 8 oddziałów x 30 uczniów,
2)II Liceum Ogólnokształcące wZespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie (ul. Bohaterów Warszawy 10) – 3 oddziały x 30 uczniów,
3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie (ul. S. Wyspiańskiego 18) – 5 oddziałów x 30 uczniów,
4) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (ul. T. Kościuszki 74) – 2 oddziały x 30 uczniów.
Licea Profilowane: 1 oddział – 30 uczniów, w tym:
1) Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie (ul. Bohaterów Warszawy 10) - 1 oddział x 30 uczniów: kształtowanie środowiska,
Technika: 5 oddziałów – 150 uczniów, w tym:
1)Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie (ul. Bohaterów Warszawy 10) – 5 oddziałów x 30 uczniów: technik elektryk, technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik rolnik/turystyki wiejskiej. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 8 oddziałów – 216 uczniów, w tym:
1)Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie (ul. Bohaterów Warszawy 10) – 4 oddziały x 30 uczniów: zawód elektryk (warsztaty szkolne) – 30 uczniów; zawód mechanik pojazdów samochodowych (warsztaty szkolne) – 30 uczniów; 1 oddział (klasa wielozawodowa, cykl 2 letni) – 30 uczniów; 1 oddział (klasy wielozawodowe, cykl 3 letni) – 30 uczniów,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (ul. T. Kościuszki 74) – 1 oddział (klasa wielozawodowa) x 30 uczniów,
3)Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku (ul. Fabryczna 57) – 2 oddziały (klasy wielozawodowe) x 25 uczniów,
4)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSz-W w Węgrowie  (ul. A. Mickiewicza 23) - 1 oddział x 16 uczniów: kucharz małej gastronomii (absolwenci gimnazjum specjalnego z upośledzeniem w stopniu lekkim - normy intelektualnej).
Razem:  32 oddziały – 936 uczniów. 
      Ponadto określono normy naboru do szkół dla dorosłych - publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski, w których kształcenie odbywa się nieodpłatnie:
1) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie (ul. Bohaterów Warszawy 10) - 1 oddział (cykl dwuletni na podbudowie ZSZ) – 30 osób,
2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (ul. T. Kościuszki 74) - 1 oddział (cykl dwuletni na podbudowie ZSZ) – 30 osób,
3) Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie (ul. Bohaterów Warszawy 10) - 1 oddział (cykl trzyletni na podbudowie ZSZ, zawód: technik handlowiec i technik mechanik) – 30 osób,
4) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (ul. T. Kościuszki 74) - 1 oddział (technik administracji), cykl dwuletni – 30 osób. 
      Oddziały ujęte w planie rekrutacji będą tworzone pod warunkiem, że liczba kandydatów, którzy uzyskają odpowiednią (określoną przez szkołę) liczbę punktów i złożą oryginały świadectw i zaświadczeń w wybranym typie szkoły wyniesie, co najmniej 30 osób (liczba ta nie dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku – limit 20-25 osób oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w SOSW w Węgrowie – limit 12-16 osób). Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani w ramach lipcowej rekrutacji do oddziałów niepełnych będą mogli skorygować swój wybór w czasie rekrutacji uzupełniającej. Osoba chcąca kształcić się w ramach zasadniczej szkoły zawodowej w klasach wielozawodowych musi mieć uregulowaną sytuację prawną (umowę) z pracodawcami, u których realizowana będzie praktyczna nauka zawodu.  W przypadku szkół dla dorosłych w miejsce przydzielonych punktów nabór odbywa się na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i przedłożonego świadectwa.
           

                                                                                                                      Tadeusz Krupa 
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2010-03-02 08:30:07
Data utworzenia:2010-03-02 08:30:07
Data modyfikacji:2014-03-21 14:08:04
Liczba wyświetleń:1011