Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Wizyta nauczycieli ze Słowacji w ramach programu Comenius Regio

Już po raz drugi przedstawiciele regionu Nitra ze Słowacji odwiedzili Powiat Węgrowski. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom”  w dniach od 16  do 20 września 2013r. i stanowiła jedno z działań zaplanowanych w ramach współpracy instytucji z Polski i Słowacji. Instytucje z naszego kraju to: Powiat Węgrowski jako JST, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie. Natomiast Słowację reprezentują: Obvodný úrad – Nitra, Spojená škola - Zlaté Moravce, Špeciálna základná škola s vyuˇcovacím jazykom mad’arským – Hurbanovo i Centrum volneho casu w Nevadach.

Współpraca ww. instytucji odbywa się na wielu płaszczyznach związanych z doskonaleniem zawodowym, zdobywaniem wiedzy i umiejętności przez nauczycieli obu regionów, wymianę doświadczeń w celu wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z uczniami oraz  wdrażaniem nowych treści do programów edukacyjnych na swoim terenie w obszarach dotyczących między innymi edukacji przyrodniczej, prozdrowotnej, ekologicznej, turystyki, promowania zdrowego stylu życia, systemów edukacyjnych w obu krajach, metod nauczania, budowania i integracji zespołu nauczycieli, a także różnych dyscyplin sportowych.

Podczas wizyty nauczyciele z obu regionów partnerskich wzięli udział w szkoleniach z zakresu metodyki nauczania gry w piłkę nożną i unihokeja; ringo, palanta, nordic walking – form aktywności sportowej promujących zdrowy styl życia; turystyki i rekreacji ruchowej z wykorzystaniem walorów krajobrazowych najbliższej okolicy; budowania i motywowania zespołu nauczycieli i form wsparcia pracy zespołowej, przeciwdziałania agresji i wypaleniu zawodowemu – skutkom długotrwałego stresu, metod nauczania stosowanych w edukacji specjalnej. Odbyte szkolenia cechował wysoki poziom merytoryczny. Przeprowadzony został  także międzynarodowy turniej sportowo-rekreacyjny z udziałem przedstawicieli z Polski i Słowacji, który dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Podczas turnieju uczestnicy wykazali się umiejętnościami z zakresu gry w tenisa stołowego, palanta, piłkę nożną, piłkę ręczną i unihokeja, co potwierdzono odbiorem turniejowych trofeów. Goście odwiedzili również Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie, gdzie mogli poznać funkcjonowanie tego typu placówek oraz formy pomocy udzielanej dorosłym osobom niepełnosprawnym. Wzięli  udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Węgrowa, dotyczącym między innymi systemu edukacji w krajach partnerskich  w kontekście kształcenia osób niepełnosprawnych. Uczestniczyli także w rajdzie rowerowym po najbliższej okolicy.

Wizyta przedstawicieli regionu partnerskiego ze Słowacji była bardzo owocna, bogata w nowe wiadomości i doświadczenia, które przydadzą się nauczycielom w pracy pedagogicznej.

 

                                                           Koordynator Projektu – Tadeusz Krupa

 

                                                          

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-10-14 14:08:44
Data utworzenia:2013-10-14 14:08:44
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń:279