Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XXXI/209/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2006

 

            Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Węgrowskiego (załącznik do uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998r. opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 15 , poz. 199 z 1999 r. z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Pobierz dokument...

 

§ 2.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 Pobierz dokument...

§ 3.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Pobierz dokument...

 

§ 4.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Pobierz dokument...

 

§ 5.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 Pobierz dokument...

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:24:28
Data utworzenia:2007-01-07 03:24:28
Data modyfikacji:2007-01-07 03:24:28
Liczba wyświetleń:597