Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 1/2006 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 30 grudnia 2005 r. do 27 stycznia 2006 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 12 stycznia 2006 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o pomoc w organizacji czwartej edycji Ogólnopolskiego Festynu Archeologicznego i podjął decyzję o umożliwieniu wykonania w Starostwie odbitek kserograficznych tekstów reklamowych;
2. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki o ufundowanie nagrody dla uczestnika XXVI Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych;
3. pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii drogi powiatowej odcinka ulicy Rynek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 23577 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 23588 oraz pozbawienie kategorii drogi powiatowej ul. Wodnej i ul. Rynek (od. ul. Wodnej do ul. Kościelnej) w Ostrowii Mazowieckiej;
4. wyraził zgodę na przyznanie: 12 godzin w tygodniu nauczania indywidualnego dla ucz. kl. I LO w Sadownem na okres 1.01 – 31.03.2006; 12 godzin w tygodniu nauczania indywidualnego dla ucz. kl. I LO w Węgrowie na okres 1.01 – 23.06.2006; 12 godzin w tygodniu nauczania indywidualnego dla ucz. kl. IIII LO w Łochowie na okres 1.01 – 30.04.2006;
5. wyraził zgodę na zatrudnienie jednej osoby w ZSP w Węgrowie w ramach prac interwencyjnych.

W dniu 19 stycznia 2006 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w Statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
b) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
c) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego;
2.zatwierdził „Analizę oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat węgrowski”;
3.przyjął informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie węgrowskim w 2005 r.;
4.zatwierdził porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
5.podjął decyzję o skierowaniu wniosków o dofinansowanie z FOGR przebudowy drogi powiatowej Wierzbno – Grębków oraz wykonania podbudowy odcinka drogi powiatowej Miedzna – Tchórzowa;
6.pozytywnie zaopiniował Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łochów.

W dniu 27 stycznia 2006 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2.podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych egzaminu z przygotowania zawodowego w trzyletnich technikach zawodowych dla dorosłych na podbudowie ZSZ;
3.wyraził zgodę na przyznanie 8 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia szkoły podstawowej specjalnej na okres 6.02. – 23.06.2006 r.;
4.zatwierdził dwie grupy kursowe teoretycznych przedmiotów zawodowych (sprzedawca, mechanik poj. samochodowych) w ZSP w Węgrowie;
5.pozytywnie uzgodnił zmiany do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Północnego” w Węgrowie.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:38:16
Data utworzenia:2006-12-29 23:38:16
Data modyfikacji:2006-12-29 23:38:16
Liczba wyświetleń:689