Współzawodnictwo sportowe szkół - 2008

   Zadania Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego określa statut oraz wytyczne programowe władz oświatowych i sportowych, i został on powołany dla tworzenia i koordynowania sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu węgrowskiego. 
      Zarząd Powiatowy SZS pracuje w oparciu o roczne plany pracy – kalendarze imprez sportowych, charakteryzujące się szerokim zasięgiem ilości startującej młodzieży, szkół  oraz szerokim programie i wachlarzu dyscyplin sportowych - podporządkowane wprowadzonej w życie reformie uwzględniającej trzystopniową edukację młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. W roku 2008 zorganizowano i przeprowadzono imprezy sportowe dla 3 grup wiekowych dziewcząt i chłopców w następujących dyscyplinach sportowych: 
1)  szkoły podstawowe: tenis stołowy dz. i chł., unihokej dz. i chł., pływanie dz. i chł., turniej piłkarski chł. o Puchar Starosty Powiatu Węgrowskiego, mini piłka siatkowa dz. i  chł., czwórbój LA dz. i chł., indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, mini piłka ręczna dz. i chł., piątki piłkarskie dz. i chł., mini koszykówka dz. i chł. Łącznie w 19 dyscyplinach startowało 1860 uczniów, 
2) gimnazja: do wyżej wymienionych (tylko, że już nie „mini”) dochodzą jeszcze zawody cheerleaders i drużynowy dwubój  nowoczesny.  W 21 dyscyplinach startowało 1720 uczniów, 
3) szkoły ponadgimnazjalne: piłka siatkowa dz. i chł., turniej piłkarski chłopców o Puchar Starosty Powiatu Węgrowskiego, tenis stołowy drużynowy dz. i chł., biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, piłka ręczna dz. i chł., piłka koszykowa dz. i chł., piłka nożna chł., szkolna liga lekkoatletyczna, pływanie dz. i chł. Razem w 15 dyscyplinach startowało 640 uczniów. 
      Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali dyplomy, a zwycięskie zespoły dyplomy, medale, puchary i kwalifikacje do mistrzostw regionu siedleckiego. 
      I tak w klasyfikacji szkół podstawowych do 150 uczniów pierwsza piątka (na 22 sklasyfikowane szkoły) przedstawia się następująco: 
1) SP Grygrów – 188 pkt; 2) SP Starawieś – 88 pkt; SP Grabiny – 68 pkt; 4) SP Gwizdały – 48 pkt; 5) SP Zawady – 47 pkt. 
      W szkołach podstawowych powyżej 150 uczniów (11 sklasyfikowanych szkół) rywalizację wygrała SP Węgrów – 431 pkt, następnie SP Miedzna – 238 pkt i SP Nr 3 Łochów – 180 pkt. 
      Najbardziej wyrównana rywalizacja dotyczyła gimnazjów (13 gimnazjów na terenie powiatu): 
1) Gimn. Węgrów – 459 pkt; 2) Gimn. Łochów – 373 pkt; Gimn Liw 263 pkt; 4) Gimn Stoczek – 250 pkt; 5) Gimn. Sadowne – 213 pkt. 
      Powiatowy Szkolny Związek Sportowy jako stowarzyszenie kultury fizycznej swoją działalność opiera na zasadach prawa o stowarzyszeniach. Mimo prawnych możliwości nie prowadzi on działalności gospodarczej, nie zatrudnia też etatowych pracowników. 

Jan Tempczyk

Tadeusz Krupa  

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-03-07 09:35:34
Data utworzenia:2013-03-07 09:35:34
Data modyfikacji:2014-12-05 10:15:20
Liczba wyświetleń:278