Informacja na temat zadania dot. wdrażania CAF w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Informacja na temat zadania dot. wdrażania CAF w urzędach administracji lokalnej

 

W ramach programu „Sprawny samorząd. Program wdrożenia uprawnień zarządczych w jst” realizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie (FRDL), Związek Powiatów Polskich oraz wybrane gminy i powiaty z terenu woj. mazowieckiego realizowane jest zadania polegające na wdrożeniu metody samooceny CAF (w urzędach samorządu lokalnego). Termin realizacji tego zadania przewidziano na wrzesień 2010 – sierpień 2011.

 

„CAF (ang. Common Assessment Framework) Wspólna Metoda Oceny promowana jest przez Unię Europejską jako jeden z elementów reformowania administracji publicznej. Obok systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO serii 9000, Wspólna Metoda Oceny jest jednym popularniejszych rozwiązań dla administracji. CAF jest niewątpliwie narzędziem, którego stosowanie wspomaga zarządzanie w organizacjach sektora publicznego. (P. Rogala, 2002:12)

Istotą tego modelu, według ekspertów Umbrelli, jest pomoc w zrozumieniu i wykorzystaniu technik zarządzania jakością oraz zdiagnozowanie systemu zarządzania zastanego w organizacji. W porównaniu z instrumentarium wykorzystywanym przez organizacje sektora prywatnego, ten model jest dosyć prosty w stosowaniu. Generalnie, służy on do analizy i samooceny organizacji. Jego stosowanie pomaga także w wymianie doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi w Europie, które współpracują ze sobą na zasadzie benchmarkingu.

Samooceny według CAF dokonuje się w oparciu o zebrane informacje i dowody. Model ten służy także zapewnieniu spójności pomiędzy potrzebami zmian a osiągniętym konsensusem wewnątrz organizacji w zakresie potrzeby zmian oraz do budowania relacji pomiędzy celami, strategiami i procesami organizacyjnymi i skupia się także na naprawie tych działań, które z punktu widzenia danej organizacji wymagają zmiany. W skali marko, samoocena dokonywana w oparciu o założenia CAF jest wykorzystywana do porównywania osiągnięć urzędów administracji publicznej funkcjonujących w różnych porządkach prawnych i świadczących usługi odmiennym kulturowo społeczeństwom.”(R.Szczepankowski, 2010:134)

 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie  uczestniczy na zasadzie partnerstwa w zadaniu  samooceny CAF będącego elementem programu „Sprawny Samorząd (…). W związku z tym we współpracy z konsultantem FRDL dr Robertem Szczepankowskim ( rszczepankowski@wsap.edu.pl ) podjęte zostały działania zmierzające do dokonania samooceny Urzędu.

05 listopada 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z Sekretarzem panią Marzeną Gromek. W trakcie spotkania ustalono wstępne cele i zakres zadań, które będą zrealizowane w ramach w/w zadania.

Postanowiono powołać Koordynatora CAF w Urzędzie oraz rozpocząć kampanię informacyjną nt. CAF skierowaną do urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prace organizacyjne powinny zostać zakończone do połowy grudnia 2010 roku. W ramach tychże prac przewiduje się:

1.       Powołanie Koordynatora CAF.

2.       Opracowanie informacji nt. CAF.

3.       Przygotowanie newslettera rozpowszechnianego za pośrednictwem Intranetu.

4.       Powołanie Zespołów samooceny w Urzędzie.

5.       Stworzenie Planu Komunikacji.

6.       Szkolenie dla członków Zespołów samooceny. Opracowanie „biblioteczki jakościowej” dla potrzeb urzędników.

 

 

 

dr Robert Szczepankowski

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2010-11-18 15:09:59
Data utworzenia:2010-11-18 15:09:59
Data modyfikacji:2010-11-18 15:12:10
Liczba wyświetleń:903