Uchwała nr XXXII/291/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków połozonym na terenie powiatu węgrowskiego

Uchylona Uchwałą Nr 17.208.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr  XXXII/291/2014  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  26 marca 204 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu węgrowskiego.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2014-03-26 00:00:00
Data utworzenia:2014-04-01 11:38:36
Data modyfikacji:2014-11-10 12:18:21
Liczba wyświetleń:179