Sprawozdanie Nr 1/2002 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 29 listopada do 27 grudnia 2002 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 10 grudnia 2002 r.:

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podziału obowiązków w Zarządzie Powiatu Węgrowskiego.
2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
3. Zarząd podjął dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 r.
4. Zarząd zatwierdził wniosek o uruchomienie środków w kwocie 550.599 zł z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku bieżącym.
5. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawach:
a) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
b) powołania Komisji Rewizyjnej;
c) powołania przewodniczących stałych Komisji Rady;
d) powołania Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej;
e) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu;
f) powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
g) wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich;
h) wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich;
i) delegowania dwóch radnych powiatu węgrowskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
j) planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na 2003 r.;
k) wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.
6. Zarząd zatwierdził porządek obrad III sesji Rady Powiatu Węgrowskiego.
7. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie o zwiększenie w 2003 roku dotacji podmiotowej z Powiatu dla Muzeum.

W dniu 13 grudnia 2002 r.:
1. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 r.
2. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/225/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/209/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002 r.
3. Zarząd zatwierdził autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2003 r.
4. Zarząd postanowił w ramach akcji mikołajkowej ăMarzenia wszystkich dzieci się spełniająÓ zakupić podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kalinowcu.

 

W dniu 23 grudnia 2002 r.:

1. Zarząd rozpatrzył wnioski Komisji Budżetu i Finansów.
2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na 2003 r.
3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody SP ZOZ w Węgrowie na zakup autorefraktometru (aparat do komputerowego badania wzroku).
4. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.
5. Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu kosztów uroczystości zakończenia przedsięwzięcia ăWęgrów Đ Stolica Kulturalna Mazowsza 2002Ó.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 10:21:02
Data utworzenia:2007-05-07 10:21:02
Data modyfikacji:2007-05-07 10:25:26
Liczba wyświetleń:679