Uchwała Nr 61/45/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

 Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr XXVIII/186/01 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r., uchwala się co następuje:

§ 

Zarząd Powiatu wyraża zgodę na sprzedaż lokalu nr 2 znajdującego się w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy 12, w budynku będącym własnością Powiatu Węgrowskiego, za cenę 26.525 zł słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych, równą wartości nieruchomości lokalowej z uwzględnieniem 30% bonifikaty od wartości lokalu.

§ 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.      Bogdan Doliński – Starosta                                 

2.      Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta

3.      Ewa Besztak – Członek Zarządu                                 

4.      Lidia  Chabiera – Członek Zarządu                                 

5.      Leszek Onaszkiewicz– Członek Zarządu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Wydział Geodezji
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 13:13:39
Data utworzenia:2007-01-07 13:13:39
Data modyfikacji:2007-01-07 13:13:39
Liczba wyświetleń:518