Baza danych - pracodawcy praktycznej nauki zawodu

      Bazę danych utworzyliśmy z myślą o gimnazjalistach klas III i ich Rodziców, którzy dokonują trudnego wyboru – drogi swojej przyszłej kariery zawodowej, co będzie owocować przez całe ich życie. W naszym powiecie zdecydowana większość gimnazjalistów wybiera szkoły średnie. Tylko kilkanaście procent dokonuje wyboru zasadniczej szkoły zawodowej. Często jest tak, że uczniowie Ci i ich Rodzice nie mają rozeznania, stosownej informacji odnośnie możliwości realizacji praktyki zawodowej, a następnie podjęcia pracy na lokalnym rynku pracy.  
      Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, którą tworzą Radni Rady Powiatu Węgrowskiego podczas posiedzenia w październiku 2008 roku analizowała wspólnie z dyrektorami szkół zawodowych oraz nielicznymi reprezentantami pracodawców problem optymalnego wykorzystania procesu szkolnictwa zawodowego na potrzeby rynku pracy, m.in. odpowiedniego wyboru zawodu przez dorastającą młodzież. Jednym z wniosków Komisji, skierowanych do Zarządu Powiatu Węgrowskiego, jako organu wykonawczego powiatowego samorządu terytorialnego była kwestia bazy danych pracodawców, którzy mogliby realizować u siebie praktyczną naukę zawodu dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych. W szkołach tego typu tylko nieliczne realizują to zadanie bezpośrednio u siebie tzn. na warsztatach szkolnych. W naszym przypadku na trzy zasadnicze szkoły zawodowe (Węgrów, Sadowne, Ostrówek) tylko w tej pierwszej szkoła dysponuje własnymi warsztatami, z których korzysta 130 uczniów, a pozostali, t.j. ponad 400 osób praktyczną naukę zawodu realizuje u pracodawców.  
      Baza danych jest owocem współpracy z pracodawcami, do których Wydział Oświaty i Sportu wystąpił z propozycją umieszczenia ich danych w niniejszej bazie. 
      Praktyczna nauka zawodu może odbywać się również w jednoosobowej firmie, pod warunkiem, że pracodawca posiada stosowne uprawnienia, spełnia wymagane prawem oświatowym kryteria, podmioty wymienione w bazie danych kryteria te spełniają. Absolwent gimnazjum, zanim zostanie przyjęty do zasadniczej szkoły zawodowej musi mieć uregulowaną kwestię praktycznej nauki zawodu. 
      W miarę napływających danych ze strony pracodawców baza danych będzie aktualizowana.
 
 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Pracodawcy praktycznej nauki zawodu.doc224,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-06-02 13:02:59
Data utworzenia:2009-06-02 13:02:59
Data modyfikacji:2014-06-26 09:45:08
Liczba wyświetleń:1076