Uchwała Nr 162/108/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa s


Działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. – tj.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważnić Pana Zbigniewa Góraja – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa  sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem” (stan surowy).
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
ZARZĄD POWIATU WĘGROWSKIEGO
 
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu
Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu    
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu Powiatu     
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:04:55
Data utworzenia:2007-01-05 02:04:55
Data modyfikacji:2007-01-05 02:04:55
Liczba wyświetleń:540