Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

II edycja Kampanii Społecznej "Szkoła bez przemocy".

Nasz udział w II edycji Kampanii „Szkoła bez przemocy”

      

      Do Kampanii mającej już drugą edycję przystąpiliśmy po raz pierwszy, gdyż dostrzegliśmy szereg jej walorów. W zgłoszeniu udziału w Kampanii zadeklarowaliśmy zwiększenie liczby psychologów i pedagogów szkolnych o 10% oraz sfinansowanie nagród konkursu tematycznego. Kampanią zostały objęte:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,

2) Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie,

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,

5) Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie,

6) Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku,

7) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku.

 

      Zadanie zostało wykonane. Organizator Kampanii nadał nam tytuł Partnera Kampanii „Szkoła bez przemocy”.

 

      Ponadto w wybranych szkołach (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrówku i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem) przeprowadzono ankietowanie młodzieży w zakresie występowania przemocy i agresji w szkole, a ponadto rozmowy dotyczące tych zjawisk.

      W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie realizowano badanie wśród rodziców, uczniów i nauczycieli na temat: „Współpracy rodziców ze szkołą” m.in. w zakresie przemocy i agresji.

      W wybranych szkołach realizowane były koncerty profilaktyczne i spektakle teatralne o tematyce agresji i przemocy. Szkoły realizowały własne programy działań profilaktycznych, program profilaktyki, szkolne porozumienie przeciw agresji, sytuacje kryzysowe i awaryjne. Nasze działania wynikały z zadań realizowanych przez szkoły oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie, będący naszą jednostką organizacyjną, który przeprowadził 18 różnych form kursowych, konferencji i szkoleń rad pedagogicznych.

      Niektóre wybrane kursy:

- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów,

- konstruowanie i realizacja programów profilaktycznych,

- profilaktyka uzależnień w szkole,

- zapobieganie agresji i przemocy w szkole,

- wywiadówka profilaktyczna,

- przeciwdziałanie zjawisku agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczeniu.

      Niektóre wybrane szkolenia rad pedagogicznych:

- indywidualna praca wychowawcza pedagoga szkolnego z ofiarami i sprawcami agresji i przemocy szkolnej,

- zapobieganie agresji i przemocy w szkole,

- zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Szkoła bez przemocy.jpg42,25kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-03-07 12:44:16
Data utworzenia:2013-03-07 12:44:16
Data modyfikacji:2013-03-07 12:47:27
Liczba wyświetleń:355