Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr 15/8/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie

  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 1 i 7, 122 ust. 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Ogłasza się konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie.

2.       Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Ustala się Regulamin konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta                                     

Ewa Besztak – Wicestarosta                                         

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu Powiatu                             

Andrzej Nowotka – Członek Zarządu Powiatu                             

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu               

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Ogłoszenie.doc36,50kBBrak podpisu
Regulamin.doc63,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:PCPR
Data wytworzenia informacji:2011-01-07 12:39:00
Data utworzenia:2011-01-07 12:39:00
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:11
Liczba wyświetleń:327