Uchwała nr XI/85/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury do VIII edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

         Na podstawie § 2 ust. 1 i 2  Regulaminu Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1917/77/07  Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 września 2007 r. w sprawie VIII edycji  Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Rada       Powiatu     Węgrowskiego     zgłasza     kandydaturę   Pana Romana Postka do VIII edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 12:09:27
Data utworzenia:2007-10-26 12:09:27
Data modyfikacji:2007-10-26 12:12:26
Liczba wyświetleń:554