Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

porządek XIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 1 lutego 2008 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmian w budżecie Powiatu na rok 2008;

2) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2008-2013;

3) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2008 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy , przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych;

4) powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;

5) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”;

6) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku MOW w Jaworku”;

7) zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Sadownem w sprawie likwidacji SPZOZ Sadowne;

8) dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Węgrowskiego.

7.Informacja o działalności Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie za   rok 2007.

9. Sprawozdanie Starosty z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok.

10.Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie węgrowskim.

11. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Powiatu  z dnia 28 grudnia 2007 r.  

12. Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie sesji.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2008-02-08 10:11:01
Data utworzenia:2008-02-08 10:11:01
Data modyfikacji:2008-02-08 10:13:43
Liczba wyświetleń:630