Uchwała Nr XXXIII/258/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Wejście na rynek pracy – możliwe dla wszystkich”, finansowanego ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą „Wejście na rynek pracy – możliwe dla wszystkich”.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-11-13 13:15:55
Data utworzenia:2009-11-13 13:15:55
Data modyfikacji:2009-11-13 13:20:34
Liczba wyświetleń:447