Uchwała Nr V/35/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Pana Marka Renika na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

§ 2

Powołuje się Pana Janusza Mierzejewskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-05-04 22:12:46
Data utworzenia:2007-05-04 22:12:46
Data modyfikacji:2007-05-04 22:12:46
Liczba wyświetleń:533