Uchwała nr XIX/158/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu   Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ?tj. . Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89? i art 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592, z póżn. zm/ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje: 
  
                                                                                          § 1
 Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie uchwalone uchwałą nr 2/08 Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 11 kwietnia 2008 roku i nr 3/08 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 24 wrzesnia 2008 r., stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

                                                                                         § 2
Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

                                                                                         § 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik nr 1.doc32,50kBBrak podpisu
załącznik nr 2.doc37,50kBBrak podpisu
załącznik nr 3.doc104,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2008-10-06 08:42:59
Data utworzenia:2008-10-06 08:42:59
Data modyfikacji:2008-10-06 09:06:38
Liczba wyświetleń:739