uchwała nr VI/50/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie odwołania skarbnika Powiatu Węgrowskiego

Uchwała Nr VI /50 / 07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 marca  2007 roku

 

w sprawie  odwołania skarbnika Powiatu Węgrowskiego.

 

Na podstawie  art. 37 ust.1 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu na wniosek Starosty Węgrowskiego uchwala , co następuje :

                                                                  

§ 1.

 

Odwołuje się Panią Irenę Paprocką ze stanowiska Skarbnika – głównego księgowego budżetu Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-05-08 11:02:25
Data utworzenia:2007-05-08 11:02:25
Data modyfikacji:2007-05-08 11:04:06
Liczba wyświetleń:648