Flaga i herb Powiatu Węgrowskiego

herb_powiatu.jpg

Herbem Powiatu Węgrowskiego jest tarcza dwudzielna poziomo. W polu górnym srebrnym - widnieje połuniedźwiedź czarny i połuorzeł czerwony złączone grzbietami, pod wspólną koroną. W polu dolnym czerwonym - umieszczony jest niedźwiedź czarny kroczący z trzema trąbami czarnymi z nawiązaniem złotym, złączonymi ustnikami na tarczy z polem błękitnym.

   
flaga_powiatu.jpg

Flagą Powiatu Węgrowskiego jest płat prostokątny składający się z dwóch pasów poziomych - czerwonego i białego, jednakowej szerokości, z umieszczonym centralnie herbem Powiatu.

Herb i flaga Powiatu Węgrowskiego są znakami prawnie chronionymi. Rozpowszechnianie oraz używanie znaków Powiatu Węgrowskiego, z wyłączeniem publikacji naukowych, popularno - naukowych i służących celom promocji Powiatu Węgrowskiego - wymaga zgody Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

Rada Powiatu Węgrowskiego zobowiązała Zarząd Powiatu do opracowania zasad i okoliczności używania herbu oraz flagi Powiatu Węgrowskiego, które prezentujemy poniżej.

Powyższe teksty składa się na treść Uchwały Nr XXV/152/2001 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 marca 2001 roku, w sprawie herbu i flagi Powiatu Węgrowskiego.

Zasady i okoliczności używania herbu oraz flagi Powiatu Węgrowskiego

Zarząd Powiatu Węgrowskiego ustalił następujące zasady używania herbu Powiatu Węgrowskiego:

  1. Herb Powiatu umieszcza się w sali obrad Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
  2. Herb Powiatu może być umieszczany w innych pomieszczeniach i na budynku Starostwa Powiatowego oraz budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu.
  3. Herb Powiatu umieszcza się na drukach urzędowych organów Powiatu, Starosty, Starostwa Powiatowego.
  4. Herb Powiatu może być umieszczany w miejscach odbywania uroczystości powiatowych, konferencji i szkoleń.

Zasady używania flagi Powiatu Węgrowskiego:

Flagę Powiatu Węgrowskiego wciąga się na maszt przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Węgrowie z okazji świąt i uroczystości państwowych, powiatowych, wizyt oficjalnych przedstawicieli władzy państwowej, a w szczególności:

  1. Z okazji świąt narodowych: 3 Maja, 15 sierpnia, 11 listopada,
  2. W dniach sesji Rady Powiatu Węgrowskiego,
  3. W dniach wizyt składanych na terenie powiatu przez Prezydenta RP, Premiera, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prymasa, ambasadora państwa akredytowanego przy Rządzie RP, Marszałka Województwa, Wojewody Mazowieckiego, delegacji zagranicznych.

Powyższy tekst składa się na treść uchwały Nr 282/155/2001 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2001 roku, w sprawie określenia zasad i okoliczności używania herbu i flagi Powiatu Węgrowskiego.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Hanna Kietlińska
Data wytworzenia informacji:2007-07-23 22:10:07
Data utworzenia:2007-07-23 22:10:07
Data modyfikacji:2008-11-29 16:07:43
Liczba wyświetleń:3878