Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie utworzony został Uchwałą  Nr XLI/324/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  12 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Oferta Domu jest skierowana przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie wymagają leczenia szpitalnego, ale mają trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Działalność Domu ukierunkowana jest na indywidualnych lub zespołowych treningach samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Dane adresowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie,
ul. Węgrowska 5,
07-106 Miedzna.

E-mail: sdsmiedzna@gmail.com

Kierownik ŚDS w Miedznie
Longina Myszkowska

Więcej informacji na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie: www.pcpr.wegrow.pl

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2012-11-09 14:46:20
Data utworzenia:2012-11-09 14:46:20
Data modyfikacji:2012-11-12 13:57:13
Liczba wyświetleń:1518