Sprawozdanie nr 2/06 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 20 grudnia - 29 grudnia 2006 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 1 posiedzenie –w dniu 28 grudnia, na którym :

1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
b) wyrażenia zgody na podpisywanie umów na realizację stypendiów socjalnych ze środków EFS – Działanie 2.2;
c) zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2006 r.
3. wyraził zgodę na przekazanie Miastu Łochów kwoty 47.087 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w DPS w Ostrówku;
4. zapoznał się z informacją o opracowaniu projektów technicznych inwestycji drogowych do programu ZPORR;
5. podjął decyzję o wznowieniu procedury dotyczącej przekazania Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego;
6. przyjął i skierował do uzgodnienia ze związkami zawodowymi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Regulaminu dodatków nauczycieli oraz funduszu nagród na rok 2007;
7. określił wysokość dodatku funkcyjnego dla nowo powołanego dyrektora ZSP w Sadownem oraz pozostałych dyrektorów na rok 2007 i dodatku motywacyjnego na okres od 3 m-cy począwszy od 1.01.2007 r.;
8. zatwierdził 2,2% wzrost wskaźnika określającego wielkość kwotową realizacji porozumień o współfinansowaniu PODN w Węgrowie;
9. podjął decyzję o udostępnianiu danych Związkowi Miast Polskich z Systemu Informacji Oświatowej.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 00:02:34
Data utworzenia:2007-01-05 00:02:34
Data modyfikacji:2007-01-05 00:02:34
Liczba wyświetleń:681