Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/61/07

                                                                               

                                                                       Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/61/07

                                                                                                          Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r.

 

 

Uchwała Nr 2/07

 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Punkt 1  Załącznika Nr 1/01 do Statutu SP ZOZ w Węgrowie otrzymuje brzmienie :

   

 

„1) Szpital Powiatowy w Węgrowie, w skład którego wchodzą:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych (Internistyczno-Kardiologiczny) – 53 łóżka

b) Oddział Chirurgiczny Ogólny – 40 łóżek

c) Oddział Pediatryczny – 19 łóżek

d) Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 41 łóżek

e) Oddział Neonatologiczny – 15 łóżek

f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 3 łóżka

g) Blok Operacyjny

h) Izba Przyjęć Szpitala

i) Apteka Zakładowa

j) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

k) Pracownia Diagnostyki Obrazowej(RTG)

l) Pracownia USG

ł) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Mammografia)

m)Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Tomografia)                 

n) Pracownia Endoskopii

o) Pracownia Prób Wysiłkowych i HOLTERA

p) Pracownia EKG

r) Pralnia                                                                                

s) Dział Żywności, Żywienia, przedmiotów użytku

t) Bank Krwi

u) Sterylizatornia

w) Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna

    Opieka Lekarska i Pielęgniarska”                                        

 

 

§ 2

 

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1/07 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Zmiany Statutu wprowadzone niniejszą uchwałą oraz jednolity tekst statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego celem zatwierdzenia.

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu Węgrowskiego.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                      Rady Społecznej SP ZOZ

                                                                                                 w Węgrowie

                                                                                             

                                                                              Krzysztof Fedorczyk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 08:54:54
Data utworzenia:2007-04-30 08:54:54
Data modyfikacji:2007-04-30 08:57:40
Liczba wyświetleń:476