Uchwała Nr XXXIV/226/06 Rady POwiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. nr 91, poz. 408, z późn. zm./ i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Węgrowie uchwalone uchwałą nr 1/06 Rady Spolecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 10 kwietnia 2006 roku.

Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Ewa Siwek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:28:35
Data utworzenia:2007-01-07 03:28:35
Data modyfikacji:2007-01-07 03:28:35
Liczba wyświetleń:534