Uchwała 115/66/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku” .

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§1.

Upoważnić Panią Elwirę Calik – p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku” .

 

§2.

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 składają się następujące prace modernizacyjne:

- roboty ziemne,

- podbudowa z pospółki i betonu jamistego,

- położenie poliuretanowej nawierzchni,

- montaż osprzętu boiska,

w trybie przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych.

 

§ 3.

Upoważnia się p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do dysponowania środkami finansowymi określonymi w Budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2008 na inwestycję, o której mowa w § 1.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu oraz p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2008-04-24 14:44:43
Data utworzenia:2008-04-24 14:44:43
Data modyfikacji:2008-04-24 14:46:46
Liczba wyświetleń:509