Radca PrawnyIreneusz Ławniczak

tel.(025) 792-28-43  wew. 121,pok.nr 34, II piętro.

1. Do zakresu działania Radcy Prawnego należy:

1/ opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty,
2/ udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady , Zarządu, Starosty i wydziałów
3/ udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
4/ wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
5/ wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
6/ informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych.
2. Radca Prawny przy znakowaniu spraw używa symbolu "RP".
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 15:01:50
Data utworzenia:2006-12-29 15:01:50
Data modyfikacji:2007-06-13 10:06:09
Liczba wyświetleń:5678