Uchwała nr XVIII/150/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania instytucji kultury-Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21 a ust. 2a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża wolę przekazania instytucji kultury - Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Samorządowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie celem jego prowadzenia i finansowania.

 

§ 2

 

            Siedzibą dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie pozostanie jak dotychczas Zamek w Liwie.

 

§ 3

 

Przekazanie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie nastąpi z dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie właściwej umowy.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Kultury i Promocji Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-08-21 12:01:44
Data utworzenia:2008-08-21 12:01:44
Data modyfikacji:2008-08-21 12:19:18
Liczba wyświetleń:704