Uchwała Nr X/70/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury do IV edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego

Na podstawie Uchwały nr 687/61/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2003 r. w sprawie IV edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Węgrowskiego   zgłasza   kandydaturę p. Mariana Jakubika do IV edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu.           

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:08:40
Data utworzenia:2007-01-07 00:08:40
Data modyfikacji:2007-01-07 00:08:41
Liczba wyświetleń:618