Uchwała nr 208/124/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

 

            Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)  Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik 1.xls17,50kBBrak podpisu
załącznik 2.xls18,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-06-23 09:24:31
Data utworzenia:2009-06-23 09:24:31
Data modyfikacji:2009-06-23 09:26:32
Liczba wyświetleń:453