III edycja Kampanii Społecznej "Szkoła bez przemocy".

Nasz udział w III edycji Kampanii

      W związku z decyzją Zarządu Powiatu Węgrowskiego o przystąpieniu przez Powiat Węgrowski do III edycji Kampanii „Szkoła bez Przemocy” i nadaniu tytułu Powiatowi Węgrowskiemu „Partner Kampanii Szkoła bez przemocy”, w ramach realizacji powyższej Kampanii Powiat Węgrowski zobowiązał się do wykonania dwóch zadań: wzrost zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, w co najmniej 10 % szkół i sfinansowanie w 2009 roku badania „Diagnoza szkolna” na łączną kwotę 10.000 zł.

      Do badania ankietowego zostały zgłoszone następujące szkoły:

1) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie - około 160 ankiet,

2) Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie - około 360 ankiet,

3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie - około 200 ankiet,

4) Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Sadownem - około 100 ankiet,

5) Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie - około 100 ankiet.

      Ponadto wybrano szkolnych koordynatorów diagnozy. Według określonej metodologii badawczej badaniu poddano prawie 1000 uczniów z powyższych szkół.

      Zaraz po zimowych feriach organizator diagnozy przystąpił do badań. Wcześniej szkoły dokonały stosowne kroki organizacyjne, np. zebranie od Rodziców badanych uczniów zgody na uczestniczenie ich dzieci w diagnozie.   Badanie „Diagnoza Szkolna” ma na celu pomoc szkołom w dogłębnej analizie źródeł i przyczyn  przemocy i agresji. Wnioski wypływające z badania mają być pomocą dla szkół w skutecznym przeciwdziałaniu przemocy i agresji oraz wskazówką w przygotowaniu efektywnych systemów wychowawczych.

      Każda z uczestniczących w badaniu szkół otrzyma od Organizatorów Programu wyniki przeprowadzonych na jej terenie badań oraz raport zbiorczy, który umożliwia porównanie własnej sytuacji ze statystycznym obrazem problemu w innych szkołach. Jako punkt odniesienia do wyników badań w roku szkolnym 2008/2009 zostanie przyjęty raport z „Diagnozy” przeprowadzonej w 300 szkołach w poprzedniej edycji Programu. Decyzja o ewentualnym upublicznieniu informacji o wynikach badań w szkole leży wyłącznie w gestii jej dyrekcji.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Szkoła bez przemocy - certyfikat.jpg54,58kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-03-07 12:45:15
Data utworzenia:2013-03-07 12:45:15
Data modyfikacji:2013-03-07 13:07:07
Liczba wyświetleń:339