Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała nr II/21/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r.w sprawie wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin,Powiatów i Regionów Nadbużańskich

 

 

         Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich (zatwierdzonego uchwałą nr VIII/45/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 1999 r.),  w związku z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn zm) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Dokonać wyboru Pani Ewy Grażyny Besztak na delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 12:28:34
Data utworzenia:2011-02-09 12:28:34
Data modyfikacji:2012-07-13 09:54:01
Liczba wyświetleń:447