Uchwały - rok 2008

Uchwała nr 88/53/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 89/54/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu węgrowskiego na 2008 r.Uchwała nr 90/56/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uzgodnienia regulaminu Świetlicy Socjoterapeutycznej „AMICUS” w SadownemUchwała nr 91/56/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”. Uchwała nr 92/56/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”. Uchwała nr 93/56/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku” . Uchwała nr 94/56/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku” Uchwała nr 95/58/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 96/59/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała nr 97/59/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka "Julin" w KaliskachUchwała Nr 98/59/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2007 r.Uchwała nr 99/59/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2008.Uchwała nr 100/59/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 101/60/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2007Uchwała Nr 102/60/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2007 Uchwała Nr 103/60/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2007 oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2007 r.Uchwała Nr 104/61/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu Fiat Tempra Uchwała nr 105/62/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała Nr 106/62/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Węgrowie do zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją projektu „Śladami Karola Wojtyły i Kornela Makuszyńskiego” dofinansowanego ze środków PFRON Uchwała nr 107/63/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 108/64/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. Uchwała nr 109/64/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w LiwieUchwała 110/64/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu w warsztatach szkolnych”. Uchwała nr 111/64/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu w warsztatach szkolnych”. Uchwała nr 112/64/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie polegająca na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu” Uchwała nr 113/64/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie polegająca na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu” Uchwała nr 114/65/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2007r. i przeznaczenia zysku bruttoUchwała 115/66/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku” . Uchwała nr 116/66/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w osprzęt przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku” Uchwała nr 117/66/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 118/67/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2008 rokUchwała nr 119/67/ 08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy Uchwała nr 120/67/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do podpisania i realizacji projektu systemowego pod tytułem „Wsparcie dla aktywnych”.Uchwała 121/67/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Remont i adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie” Uchwała nr 122/67/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie” Uchwała nr 123/67/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 124/68/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 125/71/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 126/71/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie ustalenia opłaty za najem w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w WęgrowieUchwała nr 128/76/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.Uchwała nr 129/78/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. Uchwała nr 130/78/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 34/23.07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych działających na terenie powiatu węgrowskiego Uchwała nr 131/78/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w WęgrowieUchwała Nr 132/78/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody Gminie Sadowne na modernizację boiska do piłki siatkowej i koszykowej w miejscowości Sadowne gm. Sadowne na działce nr 738Uchwała nr 133/79/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała nr 134/80/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetuUchwała nr 135/81/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do podpisania i realizacji projektu systemowego pod tytułem „Wsparcie dla aktywnych”.Uchwała nr 136/81/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 sierpnia 2008 roku wsprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała nr 137/82/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2008 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejUchwała nr 138/82/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 139/82/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała nr 140/82/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie gospodarowania mieniem powiatu będącym współwłasnościąUchwała nr 141/83/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 142/84/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 września 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WęgrowieUchwała nr 143/84/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 września 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w WęgrowieUchwała nr 144/86/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku ruchomego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała nr 145/87/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na rok 2008Uchwała nr 146/88/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 147/89/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 148/89/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie Uchwała nr 149/91/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościUchwała Nr 150/92/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 151/93/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 152/93/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego w zakresie prowadzenia inwestycji „Remont i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowej siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie” Uchwała nr 153/94/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku w 2008 roku Uchwała nr 154/95/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 r.Uchwała nr 155/95/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 156/95/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2009 roku, wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwała Nr 157/96/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury, promocji i turystyki w roku 2009 wynikających z „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”Uchwała nr 158/97/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 159/97/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała nr 160/97/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego Z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie rozporządzania rzeczą wspólnąUchwała nr 161/98/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w LiwieUchwała 162/98/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Węgrowskiego do zaciągania w 2008 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009Uchwała nr 163/98/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 164/99/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.Uchwała nr 165/100/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r. Uchwała nr 166/101/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2008-01-09 11:09:22
Data utworzenia:2008-01-09 11:09:22
Data modyfikacji:2008-01-09 11:09:50
Liczba wyświetleń:1118