Uchwała Nr II/14/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady

 

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących stałych Komisji Rady :

 

1.

Pan Marek Renik

-         Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

 

2.

Pani Anna Mytkowska

-         Przewodnicząca  Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

 

3.

Pani Cecylia Strąk

-         Przewodnicząca Komisji Oświaty,

     Kultury, Kultury Fizycznej  i Promocji Powiatu

 

4.

Pan Janusz Mierzejewski

-         Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

5.

Pan Leszek Onaszkiewicz

-         Przewodniczący Komisji

     Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 12:04:48
Data utworzenia:2011-02-09 12:04:48
Data modyfikacji:2012-07-13 09:49:11
Liczba wyświetleń:383