Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała nr 58/37/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

 

Na podstawie art. 188 ust 1pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ) oraz  § 10 Uchwały Nr V / 34 / 07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

 

 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

40 700

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

40 700

0

4810

Rezerwy

Z tego na: D. 854 R. 85420 § 4270 – 40 700 zł

40 700

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

600

41 300

85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

600

600

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

600

0

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

0

600

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

0

40 700

4270

Zakup usług remontowych

0

40 700

 

Razem:

41 300

41 300

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Fedorczyk               - Starosta              

Leonard Rusjan                      - Wicestarosta                                      

Ewa Besztak                           - Członek Zarządu Powiatu   

Tadeusz Danaj                       - Członek Zarządu Powiatu

       Andrzej Kruszewski                - Członek Zarządu Powiatu   

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2007-09-11 15:03:14
Data utworzenia:2007-09-11 15:03:14
Data modyfikacji:2007-09-11 15:08:48
Liczba wyświetleń:537