Uchwała Nr 189/136/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego w 2005 r.


 Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
Bogdan Doliński – Starosta
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk – Wicestarosta
Ewa Besztak – Członek Zarządu
Lidia Chabiera – Członek Zarządu
Leszek Onaszkiewicz – Członek Zarządu

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_w_2005_r..doc1,51MBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:24:21
Data utworzenia:2007-01-05 02:24:21
Data modyfikacji:2007-01-05 02:24:22
Liczba wyświetleń:556