Uchwała nr 12/8/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie rozłożenia na raty spłaty zadłużenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczne

Na podstawie § 4 pkt 2 uchwały nr XXXV/232/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej, Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na ratalna spłatę zadłużenia przez p. M. P., powstałego tytułu świadczonych usług medycznych  przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZARZĄD POWIATU:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta         

Leonard Rusjan – Wicestarosta        

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu    

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Wydział "AS"
Data wytworzenia informacji:2007-05-04 22:16:02
Data utworzenia:2007-05-04 22:16:02
Data modyfikacji:2007-05-04 22:16:02
Liczba wyświetleń:545