Uchwała Nr 106 /70/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2004 r.

 Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi  zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 
Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2004 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół, w Siedlcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
Bogdan Jan Doliński  - Starosta
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk   -Wicestarosta                                  
Ewa Grażyna Besztak     -Członek Zarządu                                           
Teresa Lidia Chabiera   -Członek Zarządu                                                 
Leszek Henryk Onaszkiewicz  -Członek Zarządu

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik do uchwały nr 106 70 04.[1]1,21MBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:21:21
Data utworzenia:2007-01-05 01:21:21
Data modyfikacji:2007-01-05 01:21:21
Liczba wyświetleń:539