Uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do XII edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 874/44/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego  z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie XII edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst pierwotny: Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578), (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) z późżn. zm. Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§1

Rada Powiatu Węgrowskiego zgłasza kandydaturę Pani Małgorzaty Pepłowskiej do XII edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-10-14 13:37:31
Data utworzenia:2011-10-14 13:37:31
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:17
Liczba wyświetleń:324