Uchwała nr XX/164/08 Rady POwiatu Węgrowskiego z dnia 31 pażdziernika 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

 

Na podstawie art.45 ust.1 i ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej / Dz U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 z późn. zm./ oraz art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 1988 roku Nr 91, poz.578 z późn.zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, ustalonym  Uchwałą Nr IV/ 30/06   Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, dokonuje się następujących zmian:

1. Odwołuje się Panią Ewę Nojszewską.

2. Powołuje się Pana Mieczysława Wójcika.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2008-11-06 13:40:35
Data utworzenia:2008-11-06 13:40:35
Data modyfikacji:2008-11-06 13:43:00
Liczba wyświetleń:747