Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów oficjalnie otwarta.

15 maja 2014 r. na moście na rzece Liwiec dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, wieńcząc tym samym realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na odcinku od km 44+00 do km 79+362”tj. Stanisławów- Węgrów.

Inwestycja zrealizowana na odcinku ponad 34 km prowadzona była na terenie dwóch powiatów – węgrowskiego i mińskiego oraz czterech gmin: Stanisławów, Dobre, Korytnica, Liw i Węgrów. Właśnie te samorządy wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie były organizatorami uroczystości.

Spotkanie rozpoczęto od wystąpienia dyrektora ZDW- Zbigniewa Ostrowskiego, który przedstawił istotę oraz zakres inwestycji. Następnie przystąpiono do najbardziej oczekiwanego punktu, tj. symbolicznego przecięcia wstęgi, którego dokonali: ks. bp Antoni Dydycz, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego- Janina Ewa Orzełowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego- Maria Koc,  dyrektor ZDW- Zbigniew Ostrowski, Starosta Węgrowski- Krzysztof Fedorczyk, Starosta Miński- Antoni Tarczyński, przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Węgrowskiego- Mieczysław Wójcik, Burmistrz Węgrowa- Jarosław Grenda, Wójt Gminy Liw- Bogusław Szymański, Wójt Gminy Korytnica- Stanisław Komudziński, Wójt Gminy Dobre- Krzysztof Radzio, Wójt Gminy Stanisławów- Wojciech Witczak oraz dyrektor zespołu projektowego firmy Skanska S.A. – Sławomir Ramski.

Przybyły specjalnie na tę okoliczność ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz- administrator apostolski Diecezji Drohiczyńskiej, odmówił wspólnie z zebranymi gośćmi modlitwę oraz poświęcił wyremontowana drogę.

Na zakończenie spotkania, po przemówieniach gości, Starosta Węgrowski- Krzysztof Fedorczyk oraz Starosta Miński- Antoni Tarczyński wręczyli na ręce Janiny Orzełowskiej i Zbigniewa Ostrowskiego pamiątkowe podziękowania.

 

Przy realizacji projektu wykorzystano środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to: 132 485 663,17 zł,

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 110 434 711,92 zł

Zakres robót obejmował m.in. wzmocnienie konstrukcji drogi, poszerzenie jezdni, budowę odwodnienia, chodników w miejscowościach zlokalizowanych wzdłuż drogi, ścieżek rowerowych m.in. na odcinku pomiędzy Porębami Nowymi, a Dobrem oraz od Liwu do Węgrowa. Drogowcy firmy Skanska S.A, która była wykonawcą projektu przebudowali 42 skrzyżowania oraz wybudowali 38 zatok autobusowych. Wykonane zostało także nowe oświetlenie, roboty z branży teletechnicznej, wodnokanalizacyjnej oraz odwodnieniowej. Drogowcy ustawili ponad 100 km krawężnika.

W ramach prac mostowych wybudowane zostały obiekty mostowe w miejscowościach: Węgrów, Makówiec, Osęczyzna, Roguszyn i Liw. Początkowo most na rzece Liwiec miał być remontowany, jednak ostatecznie został rozebrany do fundamentów i odbudowany od nowa.

W czasie całego okresu prowadzenia robót przy budowie drogi pracowało średnio 200 pracowników.  Projekt został zrealizowany w ciągu 32 miesięcy; od kwietnia 2011 r. do grudnia 2013 r.

 

 

Otwarcie DW nr 637

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2014-05-16 12:34:15
Data modyfikacji:2015-03-16 12:03:06
Liczba wyświetleń:1905