Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Piąte urodziny Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku

20 września 2012 r.

20 września br. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku prowadzony przez Powiat Węgrowski obchodził 5-lecie działalności. Placówka ma charakter wychowawczo-resocjalizacyjny i aktualnie przebywa w nim ok. 50 (liczba ciągle się zmienia) chłopców  z całego kraju, który zapewnia przede wszystkim całodobową opiekę, możliwość nauki w szkole podstawowej i gimnazjum, a także opiekę pedagogiczną, psychologiczną, przygotowanie do życia w społeczeństwie i rozwój zainteresowań. Ośrodek zaczął funkcjonować od 1 września 2007 r.

Wszystkich przybyłych gości, już nad bramą wjazdową, witał wielki napis opasany kolorowymi balonami informujący o urodzinach. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Ośrodka Elwira Calik, witając wszystkich gości, dziękując jednocześnie wszystkim wspierającym i pomagającym. W tak krótkim okresie Ośrodek zawiązał też przyjaźnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” i Warsztatami Terapii Zajęciowej - funkcjonującym na jego terenie. Natomiast wychowanek ośrodka przedstawił „w pigułce” największe osiągnięcia ich placówki i życie codzienne, co zobrazowano posługując się profesjonalnie przygotowaną prezentacją multimedialną. Ośrodek brał udział w wielu przedsięwzięciach i projektach, m.in.: dzięki „Światu na przeciw” i „Bezpieczna i przyjazna szkoła” wzbogacono bazę dydaktyczną, utworzono i urządzono pracownię gospodarstwa domowego, integracji sensorycznej, terapeutyczną, gabinet psychologiczno-pedagogiczny; a ponadto realizowano projekty z ukierunkowaniem na wychowanków: „Półkolonie”, „Mazowieckie spotkania”, „Rowery i my”, „Pogotowie informatyczne”, „Poszukiwacze skarbów - od Kopernika do piernika” czy „Młodzież w działaniu. Wata cukrowa”. Uczniowie Ośrodka brali udział także w licznych konkursach. W jednym z nich nagrodą był wyjazd do Brukseli. Od niedawna działa Koło teatralne. Ważnym osiągnięciem Ośrodka była budowa boiska szkolnego do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią (siatkówka, koszykówka, p. ręczna, mini p. nożna, tenis ziemny).

Następnie wychowankowie ośrodka zaprezentowali pouczający program artystyczny; młodzież wcieliła się w różne postacie przebierając się i upodabniając do nich. Po występie przyszedł czas na ciepłe i zasłużone słowa, jakie padły z ust zaproszonych gości. Wicestarosta Węgrowski - Ewa Besztak, składając w imieniu własnym i całego Samorządu Powiatu Węgrowskiego złyczenia i gratulacje owocnej pracy Ośrodka za minione 5 lat, uwydatniła jej trudny charakter, życząc kolejnych dobrych lat dla placówki, zaś pracownikom satysfakcji z pracy wychowawczej i odpowiedniego kształtowania charakterów młodych ludzi. Skierowała także słowa do wychowanków życząc im owocnego pobytu w Ośrodku, by odzwierciedlał w nich w przyszłości same dobre rzeczy, by nauczyli się samych dobrych postaw. Pani Wicestarosta wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego - Tadeuszem Krupą wręczyli prezent w postaci sprzętu sportowego. Także swoje gratulacje, życzenia i prezenty złożyli Wójtowie Gmin: Wierzbno - Eugeniusz Kudelski i Grębkowa - Bogdan Doliński wraz z Przewodniczącym Gminy - Ireneuszem Kowalskim. Do życzeń dołączyli się dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie - Hanna Kasperowicz, wicedyrektor LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie - Ewa Sulowska, kierownik Środowiskowego Dom Samopomocy w Miedznie - Longina Myszkowska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej - Elżbieta Trojanowska oraz częsty sponsor Ośrodka - Andrzej Czerkas obdarowując ośrodek niespodziankami. Wielki wymowny obraz na ręce Pani Calik wręczyły przedstawicieli grona pedagogicznego. W uroczystościach uczestniczyły również: sekretarz Powiatu Węgrowskiego - Marzena Gromek, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Danuta Domańska, wicedyrektor SOSz-W w Węgrowie - Agnieszka Wiśniewska oraz dyrektorki szkół z Grębkowa: Podstawowej - Grażyna Sawicka i Gimnazjum - Bożena Bieniak. Swoje życzenia przesłali również pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji.

         Po miłych chwilach przyszedł czas na coś dla ciała, po pokrojeniu olbrzymiego „urodzinowego”  tortu, nie mogło zabraknąć tradycyjnego 100 lat, grillowania i regionalnych potraw.

Zdjęcia z Jubileuszu

Autor(rzy) fotografii: Tomasz Nowakowski

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2012-09-25 12:32:07
Data modyfikacji:2014-03-03 11:38:26
Liczba wyświetleń:2104