Skip Navigation Links

I sesja V kadencji Rady Powiatu Węgrowskiego

27 listopada br., na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej- sędzia Marek Szczepanik, wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Dalszą cześć obrad poprowadził najstarszy wiekiem radny -  Zygmunt Orłowski. Po uroczystym ślubowaniu, 18 zebranych na sali członków rady przystąpiło do tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wieceprzewodniczących Rady Powiatu, a następnie Starosty Węgrowskiego.  Komisja Skrutacyjna w składzie: Paweł Gelbrecht, Ewa Besztak oraz Paweł Stelmach ogłosiła wyniki:

Przewodniczącym Rady Powiatu Węgrowskiego został Zygmunt Orłowski, Wiceprzewodniczącymi Lidia Siuchta oraz Paweł Marchela, Starostą Węgrowskim pozostał Krzysztof Fedorczyk.

Na wniosek Starosty, Rada również w głosowaniu tajnym, dokonała wyboru pozostałych członków Zarządu w składzie: Halina Ulińska- wicestarosta, Andrzej Kruszewski oraz Mariola Chmielewska.

I sesja Rady Powiatu Węgrowskiego 2014-2018

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2014-11-28 14:53:21
Data modyfikacji:2015-03-16 12:03:06
Liczba wyświetleń:2094