Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Powiat Węgrowski ma swoje logo

12 czerwca br. Rada Powiatu Węgrowskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia znaku promocyjnego powiatu oraz zasad jego używania.


Konkurs na logo Powiatu Węgrowskiego został ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku. Jego idea zakładała wyłonienie znaku graficznego, który stanowić będzie podstawowy element marki Powiatu Węgrowskiego wykorzystywany głównie w celach promocyjnych, identyfikacyjnych, reklamowych i korespondencyjnych.

W konkursie udział wzięło 42 uczestników, którzy łącznie przesłali 76 propozycji. Powołana Zarządzeniem Starosty Węgrowskiego Komisja Konkursowa, na posiedzeniu 11 marca 2014 r. wybrała zwycięskie logo, którego autorem okazała się Kamila Borowska z Bielska Podlaskiego- studentka Architektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej.

Wybrany znak najlepiej odpowiada wymienionym w Regulaminie wymogom oraz najpełniej oddaje charakter Powiatu Węgrowskiego. Jest czytelny i łatwy do zapamiętania.  

Symbolika znaku

Trzy trójkąty symbolizujące architekturę, naturę i walory przyrodnicze regionu tworzą literę W- charakterystyczny znak Powiatu Węgrowskiego.  Pierwszy z nich jest symbolem architektury. Opatrzony jest zarysem Bazyliki Mniejszej w Węgrowie- jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta, jak i powiatu. Kolejny trójkąt nawiązuje do natury i jest odzwierciedleniem rzeki Liwiec. Zarys drzew widniejący na ostatnim trójkącie symbolizuje walory przyrodnicze w postaci licznych lasów.

Istotną rolę odgrywa kolorystyka znaku. Kolor chabrowy nawiązuje do herbu Powiatu Węgrowskiego. Symbolizuje przyjaźń i integrację gmin i miast powiatu. Kolor błękitny to odzwierciedlenie czystych wód i nieskażonego powietrza. Zielony to barwa nadziei i optymizmu, która poza tym symbolizuje bogactwo fauny i flory regionu.

Logo Powiatu Węgrowskiego

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka, N. Bala

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2014-06-17 10:07:36
Data modyfikacji:2015-03-16 12:03:05
Liczba wyświetleń:1563