Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

II debata społeczna w Węgrowie

W ramach konsultacji społecznych w Węgrowie w Starostwie Powiatowym odbyła się druga już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie Powiatu Węgrowskiego.

Z mieszkańcami powiatu spotkali się Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski, Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk, Burmistrz Miasta Jarosław Grenda oraz Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie nadkom. Mirosław Olszewski.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 wprowadzeniem przez Wojewodę Mazowieckiego, który zaprosił mieszkańców powiatu węgrowskiego do aktywnego udziału w debacie oraz przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań odnośnie poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy. Następnie Komendant Powiatowy nadkom. Mirosław Olszewski omówił realizację wniosków przedstawionych podczas debaty społecznej w 2012r., przedstawił policyjne statystki, scharakteryzował zagrożenie przestępczością i demoralizacją na terenie powiatu, omówił działania dotyczące procedury "Niebieskiej Karty" oraz stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania podkreślił również rolę dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu.

Mieszkańcy Powiatu Węgrowskiego oraz zaproszeni na spotkanie goście zgłaszali swoje uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa m.in. na osiedlach mieszkaniowych w mieście, drobnych kradzieży. Proszono o zwiększenie ilości spotkań z młodzieżą a także podjęcie działań wobec wagarującej młodzieży. Pojawił się również wniosek o zwiększenie aktywności policjantów ruchu drogowego w okolicach szkół. Ponadto zgłaszano problemy do Wojewody Mazowieckiego dotyczące organizacji ruchu na drodze K 62 oraz K 50, przejść dla pieszych w miejscowości Kamionna oraz utrudnień przejazdu przez drogę K 50 w Sadownem z uwagi na duże natężenie ruchu.
Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej" polegającego na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kolejne takie spotkanie odbędzie się za rok. Jego celem będzie weryfikacja poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

 Tekst: st. sierż. Anna Maliszewska

II debata społeczna w Węgrowie

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-11-22 09:31:39
Data modyfikacji:2014-04-15 11:17:14
Liczba wyświetleń:1000