Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Powiatowy Dzień Edukacji w Węgrowie

.

 

14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji, w piątek, 12 października br. w Węgrowie nauczyciele oraz pracownicy oświaty szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski obchodzili swoje święto. Uroczystość została zorganizowana wspólnie przez Starostę Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie Małgorzatę Janiuk.

Obchody połączone były z uroczystym otwarciem nowego skrzydła w tymże LO. Tę niezwykle oczekiwaną przez nauczycieli ale przede wszystkim uczniów inwestycję, przecinając wstęgę otworzyli: JE Ks. Bp diecezji drohiczyńskiej - Antoni Pacyfik Dydycz, Z-ca Dyrektora siedleckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie - Sylwia Osipiuk, Starosta Węgrowski - Krzysztof Fedorczyk, dyrektor I LO - Małgorzata Janiuk, przewodnicząca Rady Rodziców - Maria Koc, kierownik budowy firmy „Zab-Bud” - Leszek Rowicki oraz przedstawiciel uczniów - Daniel Ugboaja. Poświęcenia, użytkowanych od 1 września br. pomieszczeń dokonał Ordynariusz Drohiczyński - ks. Bp. A. Dydycz wraz z proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie - Leszkiem Gardzińskim.

Uroczystości rozpoczęły się w holu szkoły wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu szkoły. Licznie zgromadzonych gości powitała dyrektor liceum M. Janiuk. Po przemówieniach goście mieli czas na podziwianie ośmiu przestronnych i umeblowanych pomieszczeń dydaktycznych, szatni, pokoju nauczycielskiego, czy windy. W holu wystawione były zdjęcia z budowy, a goście wpisywali się do karty pamiątkowej.

Niespełna dwuletnia inwestycja (rozpoczęcie budowy - październik 2010 r., zakończenie robót - kwiecień 2012 r.) polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku szkoły opiewa na kwotę prawie 3,3 mln zł, na którą także składa się doposażenie placówki w postaci ławek, krzeseł, biurek, mobilnych tablic multimedialnych, komputerów, itp. (całość wydatków inwestycyjnych, w tym wyposażenie) została sfinansowana przez Samorząd Powiatu Węgrowskiego.

W sali konferencyjnej szkoły (połączenie dwóch sal lekcyjnych poprzez rozdzielenie przepierzenia) została przygotowana specjalna prezentacja multimedialna poświęcona historii oraz osiągnięciom szkoły w ostatnich kilku latach. Goście w swoich wystąpieniach gratulowali dyrekcji oraz władzom Samorządowym Powiatu Węgrowskiego tak potrzebnej dla społeczności szkolnej inwestycji oraz składali życzenia z okazji nauczycielskiego święta. Głos zabrali Senator RP - Henryk Górski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Krzysztof Strzałkowski, Z-ca dyrektora siedleckiej delegatury KO w Warszawie - Sylwia Osipiuk, Starosta - Krzysztof Fedorczyk, Burmistrz Węgrowa - Jarosław Grenda, dyrektor SOS-W w Węgrowie - Hanna Kasperowicz, prezes Stowarzyszenia „Ogólniak” - prof. Wojciech Żagan oraz przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Marią Koc, którzy podarowali szkole kamerę cyfrową. Za zaangażowanie i sfinansowanie inwestycji Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk, Wicestarosta Ewa Besztak oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa  Ewa Ufnal otrzymali z rąk społeczności szkolnej pamiątkowe tablice oraz kwiaty.

            Druga część obchodów odbyła się w sali „ Biesiadnik” w Węgrowie, gdzie po części artystycznej przygotowanej przez uczniów I LO w Węgrowie zostały wręczone Nagrody Starosty Węgrowskiego wraz z listami gratulacyjnymi. W tym roku otrzymali je, dwóch dyrektorów: p. Małgorzata Janiuk (I LO w Węgrowie), p. Andrzej Suchenek (LO w Łochowie) oraz nauczyciele: p. Teresa Chabiera (ZSP w Węgrowie), p. Monika Ewelina Krasnodębska (ZSP w Węgrowie) p. Monika Sulińska-Bieńkowska (wicedyrektor w I LO w Węgrowie), p. Wojciech Gerej (I LO w Węgrowie), p. Ewa Sulowska (wicedyrektor w LO w Łochowie), p. Hanna Łojek (ZSP w Sadownem), p. Agnieszka Wiśniewska (wicedyrektor w SOSz-W w Węgrowie), p. Gabriela Strąk (SOS-W w Węgrowie), p.  Martyna Niedziółka (MOW w Jaworku) i p. Elżbieta Wąsowska (doradca metodyczny PODN w Węgrowie). Ponadto nagrody – Nagroda Dyrektora Szkoły - wręczyli dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek swoim nauczycielom – zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski.

 

Zdjęcia z obchodów

Autor(rzy) fotografii: T. Nowakowski

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2012-10-16 16:25:44
Data modyfikacji:2014-03-03 11:38:20
Liczba wyświetleń:1753