Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Starosta Węgrowski przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

3 lutego br. starostowie Województwa Mazowieckiego obradowali w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Centralnym punktem spotkania był wybór nowego przewodniczącego oraz prezydium Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W wyniku głosowania tajnego przewodniczącym konwentu został Starosta Węgrowski- Krzysztof Fedorczyk. Na członków prezydium powołano: Magdalenę Biernacką – Starostę Nowodworskiego, Jana Grabca – Starostę Legionowskiego, Andrzeja Stolpę – Starostę Płońskiego oraz Włodzimierza Górlickiego – Starostę Szydłowieckiego. Kandydatami KPWM do Zarządu Związku Powiatów Polskich zostali  Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski oraz Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski.

Starostowie dokonali również wyboru przedstawicieli konwentu w różnych grupach konsultacyjno-opiniodawczych, m.in.  do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Podkomitetu Monitorującego PO KL, Mazowieckiej Rady ds. Ekonomii Społecznej, Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Mazowieckiej Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Mazowieckiego Forum Terytorialnego czy Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W drugiej części konwentu starostowie wysłuchali trzech prelekcji przygotowanych przez dyrektorów poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego:

       1. Programy finansowane ze środków unijnych realizowane przez powiaty i samorządy Województwa Mazowieckiego- Krzysztof Mączewski, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii,

       2. Uczestnictwo powiatów w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich- Krzysztof Cienkowski, Główny Specjalista PROW w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

      3. Aktualne informacje na temat stanu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.- Agnieszka Rypińska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

KPWM- 03.02.2015r.

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2015-02-04 14:52:22
Data modyfikacji:2015-03-16 12:03:05
Liczba wyświetleń:1047