Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Remont drogi powiatowej Zagrodniki- Topór

Mam przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu remontu drogi powiatowej nr 4208W Zagrodniki – Topór o długości 4.22 km, na które to zadanie Powiat Węgrowski uzyskał dofinansowanie w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Po przejściu nawałnic, jakie miały miejsce w lipcu 2011 roku droga uległa znacznemu uszkodzeniu. Ciągłe i gwałtowne opady deszczu spowodowały rozmiękniecie gruntu w pasie drogi, na skutek czego istniejąca podbudowa i nawierzchnia bitumiczna utraciły nośność. Uszkodzeniu uległy przepusty drogowe. W miejscach uszkodzonych przepustów utworzyły się zaniżenia, stanowiące duże zagrożenie dla istniejącego ruchu. Na korpusie drogi uwidoczniły się podłużne pęknięcia w nasypie podbudowy i nawierzchni. Ponadto nawierzchnia została bardzo zdeformowana, zwłaszcza krawędzie jezdni. W skutek powyższego powstały uszkodzenia w postaci przełomów ciężkich, zaś  uszkodzone przepusty wymagały niezwłocznej naprawy. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Węgrowskiego niezwłocznie rozpoczął starania o uzyskanie promesy w ramach programu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych Powyższe starania przyniosły pozytywny efekt i w dniu 7 marca br. Tadeusz Danaj – Członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego odebrał z rąk Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza stanu w MAiC oraz Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego promesę na powyższe zadanie.  

Remont drogi obejmuje:

- wykonanie przepustów rurowych  Ø 80 – 40 mb,

- wykonanie zjazdów do posesji – 96 szt.

- wykonanie warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej gr. 5 cm na odcinku 4,22 km,

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4 cm na odcinku 4,22 km

- wykonanie obustronnie poboczy żwirowych gr. 5 cm – 8 440 mb,

- odtworzenie obustronnie istniejących rowów – 8 440 mb.

Koszt remontu drogi powiatowej nr 4208W Zagrodniki-Topór wynosi 1 447 110,99 zł brutto, w tym dotacja celowa z budżetu państwa, w ramach dofinansowania działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 105 229,00 zł. Pozostała kwota tj. 341 881,99 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu Węgrowskiego. Roboty remontowe zakończą się najpóźniej w październiku br.

Pragnę nadmienić, że istniejąca droga stanowi połączenie drogi krajowej nr 50 z drogą powiatową nr 4207W Paplin – Sadowne. Ponadto stanowi dojazd do stacji kolejowej w miejscowości Topór oraz do siedziby gminy Stoczek.

Niewątpliwie dzięki realizacji zadania, poprzez wzmocnienie nawierzchni, wykonanie poboczy czy przebudowę zjazdów na posesję nastąpi znaczna poprawa nośności i przepustowości drogi. Takie rozwiązanie zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawi powiązania z istniejącą siecią dróg lokalnych i ponadregionalnych.

Przedmiotowa inwestycja jest kluczowym elementem w rozwoju tego regionu. Stanowi podstawę do dalszych działań np. poprzez stworzenie dodatkowych możliwości komunikacyjnych i bezpośredniego przyczynienia się do aktywizacji obszarów wiejskich.

  

 

STAROSTA WĘGROWSKI

/-/ Krzysztof Fedorczyk


Remont drogi powiatowej

Autor(rzy) fotografii: Starostwo Powiatowe w Węgrowie

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-07-23 08:04:29
Data modyfikacji:2014-03-03 11:38:19
Liczba wyświetleń:1079