Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Alarm przeciwpowodziowy

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzekach Bug, Liwiec i Kostrzyń oraz zagrożeniem przerwania wału w Węgrowie- Starosta Węgrowski zarządził wprowadzenie alarmu przeciwpowodziowego w dniu 14 kwietnia 2013r. od godz. 13.00 dla gmin: Grębków, Liw, Korytnica, Sadowne, Łochów i miasta Węgrowa.

W dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia, sytuacja na terenie miasta Węgrowa i miejscowości Krypy gm. Liw związana z wysokim stanem wody na rzece Liwiec jest opanowana. Zabezpieczone zostały miejsca przesiąkania wody przez wały oraz ubytki, głównie od strony miejscowości Krypy. Woda stopniowo opada, rzeka rozlała się na łąkach i pastwiskach tj. naturalnych terenach zalewowych Liwca. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Fala wezbraniowa przemieszcza się w dół rzeki tj. na teren miasta i gminy Łochów. Nie występuje zagrożenie dla mieszkańców powiatu.


Tekst:

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Włodzimierz Cichocki

Alarm przeciwpowodziowy

Autor(rzy) fotografii: M. Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-04-15 13:45:14
Data modyfikacji:2014-03-03 11:38:20
Liczba wyświetleń:895