Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

XXIII sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

22 kwietnia br. odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Węgrowskiego

Podczas sesji Rada Powiatu Węgrowskiego podjęła uchwały w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2013 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032;

3) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy Pomniku Nagrobnym Franciszka Chorina;

4) utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem;

5) ( projekt uchwały) upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania umowy partnerskiej z Powiatem: Mławskim, Sochaczewskim, Warszawskim, Zachodnim, Mińskim, Łosickim, Pułtuskim, Wołomińskim, Grójeckim, Płońskim, Żuromińskim w celu złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Działania energooszczędne realizowane w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na Mazowszu” ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów.

6) zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;

7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2012 r. i pokrycia straty.

Przedmiotem obrad były także:

-  ocena działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w   roku 2012,

- stanowisko Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie,

-  ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie za rok 2012. Dyrektor PCPR przedstawiła wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
stanowisko Rady Powiatu Węgrowskiego.docx11,87kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-04-23 10:00:47
Data modyfikacji:2014-03-03 11:38:34
Liczba wyświetleń:1049