Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Zakończenie projektu "Sprawny Samorząd"

...

W dniu 22.08.b.r. przedstawiciele Starostwa  Powiatowego w Węgrowie uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację projektu „Sprawny  samorząd – program wdrożenia usprawnień zarządczych w JST „. Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i Związek Powiatów Polskich w partnerstwie z 10 jednostkami samorządu terytorialnego  z województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany był od września 2010 roku i miał na celu podniesienie jakości usług  świadczonych przez urzędy poprzez :

- przygotowanie kadry zarządzającej do stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji publicznej,

- przeszkolenie pracowników w zakresie m.in.  zarządzania relacjami z klientem, KPA, ochrony danych osobowych , wykorzystania Systemu Analiz Samorządowych ,

-wdrożenie samooceny metodą CAF.

Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urzędy biorące udział w projekcie otrzymały stosowne certyfikaty.

Zakończenie projektu "Sprawny Samorząd"

Podziękowanie

Autor(rzy) fotografii: Magda Zaboklicka

This gallery is powered by DotNetGallery. And you are using an invalid license file. Please visit CuteSoft.net for the purchasing information.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magda Zaboklicka
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2012-08-27 14:08:00
Data modyfikacji:2014-03-03 11:38:22
Liczba wyświetleń:992